Uslovi korištenja

Namjena ovih Uslova korištenja je da vas informiše o uslovima prikupljanja, obrade i prenosa vaših ličnih podataka koje možemo prikupiti kao kontrolu podataka.

Ko smo mi?

Imperea d.o.o. nudi softver za fakturisanje i popis OS i artikala na cloud-u, uključujući praćenje vremena, upravljanje poslovnim troškovima, izvještavanje o poslovanju itd., kao i popisivnje osnovnih sredstava, popisivanje inventure robe, kreiranje popisnih listi i izvještaja popisa.

Kontakt podaci kompanije su sljedeći:
Imperea d.o.o.
Školska 10, 72000 Zenica, BiH
E-mail: office@imperea.ba
Web: imperea.ba

Prikupljanje ličnih podataka

Imperea će od vas uvijek tražiti minimum zakonski potrebnih ličnih podataka za pružanje naših usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, prezime, e-mail adresu, poštansku adresu za izdavanje računa, podatke o kreditnoj kartici, način naplate koji mogu takođe uključivati podatke o bankovnom računu u slučaju doznake i druge detalje u vezi sa pruženim uslugama.

Vaše lične podatke uglavnom primamo kako bismo izvršili naš ugovor s vama bilo kao korisnik naših usluga ili / i kao naš dobavljač i / ili kao posjetilac naše web stranice. Imperea čuva vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je predviđeno ugovornim uslovima svake usluge, zajedno sa važećim fiskalnim, poreznim i drugim važećim zakonima, na osnovu svrhe obrade, a zatim se podaci arhiviraju ili uništavaju.

Obrada ličnih podataka

Imperea obrađuje vaše lične podatke iz jednog ili više od sljedećih legitimnih razloga:

 1. Potpisivanje i izvršavanje naših ugovornih obaveza.
 2. Da ispunimo zakonsku obvezu i svoje porezne, računovodstvene i izvještajne obaveze.
 3. Služiti legitimnim poslovnim interesima. Legitimni interes je kada imamo poslovni ili komercijalni razlog da koristimo vaše podatke. Ali, čak i tada je takva upotreba u skladu s osnovnim pravima pojedinaca, na primjer:
 • Da bismo vam pružili efikasnu korisničku uslugu i podršku.
 • Da odgovorimo na vaše zahtjeve.
 • Da bismo poboljšali sigurnost i upotrebljivost naše web stranice.
 • Da izvršavamo poslovne transakcije s vama.
 • Da biste bili u toku sa razvojem naših usluga.
 • Da podnesete svoje žalbe.

Kako dijelimo vaše podatke

Tokom izvršavanja naših ugovornih i zakonskih obaveza vaši lični podaci mogu se davati različitim pružateljima usluga i dobavljačima. Te pružatelje usluga i dobavljače obvezuju ugovori o obradi podataka i oni su dužni osigurati povjerljivost i zaštitu podataka prema GDPR-u. Takvi pružaoci usluga i dobavljači mogu biti:

 • Vanjski pravni savjetnici.
 • Financijski i poslovni savjetnici.
 • IT kompanije i operateri.
 • Ovlaštene javne računovođe - revizori i računovođe, knjigovodstvene agencije

U svakom slučaju, poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bismo osigurali da se vaši lični podaci prenose, čuvaju i obrađuju u skladu sa odgovarajućim sigurnosnim standardima i u skladu sa ovim Uslovima korištenja i važećih propisa o zaštiti podataka.

Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke obrađivat ćemo i čuvati za vrijeme našeg odnosa s vama i dok god je to potrebno za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obaveza.

Izbrisat ćemo vaše podatke:

 1. Kada to više nije potrebno za svrhe u koje su te informacije prikupljene i obrađene
 2. Na vaš zahtjev ili prigovor, pod uslovom da ne postoje nužni pravni razlozi koji zahtijevaju da zadržimo te podatke
 3. Kada to nije potrebno radi poštovanja naših zakonskih obaveza. Po povlačenju vašeg pristanka u slučaju da se prikupljanje i obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašem pristanku.

Automatizovano odlučivanje i profilisanje

U obavljanju svojih poslovnih aktivnosti ne koristimo automatsko donošenje odluka. Možemo obraditi neke aspekte vaših podataka kako bismo stupili u poslovni odnos s vama.

Marketinške aktivnosti

Vaše lične podatke možemo obrađivati kako bismo vas obavijestili o našim uslugama i ponudama koje mogu biti zanimljive vama ili vašem poslu. Lični podaci koje obrađujemo u tu svrhu sastoje se od podataka koje nam pružate i podataka koje prikupljamo kada koristite naše usluge. Vaše lične podatke možemo koristiti za promociju naših proizvoda i usluga samo ako za to imamo vaš pristanak ili ako smatramo da je to u našem legitimnom interesu.

Imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših ličnih podataka u marketinške svrhe.

Vaša prava na zaštitu podataka

U pogledu svojih ličnih podataka imate sljedeća prava:

 1. Pravo da zatražite pristup svojim ličnim podacima, možete zatražiti primanje kopije vaših podataka i provjeru jesu li zakonito obrađeni.
 2. Pravo na ispravku vaših ličnih podataka. Ovo vam daje pravo da ispravite sve nedostajuće ili netačne podatke.
 3. Pravo na brisanje vaših ličnih podataka (pravo na zaborav). Ovo vam daje pravo na brisanje vaših ličnih podataka u slučaju da ne postoji opravdan razlog da ih nastavimo obrađivati.
 4. Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka (pravo na prigovor) kada se oslanjamo na legitimni interes. Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati ​​vaše lične podatke u te svrhe.
 5. Takođe imate pravo prigovoriti obradi vaših ličnih podataka ako se oni obrađuju u svrhe direktnog marketinga. To također uključuje profilisanje u mjeri u kojoj je povezano s takvim direktnim marketingom. Ako se protivite obradi vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati ​​vaše lične podatke u te svrhe.
 6. Pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Imate pravo tražiti od nas da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, tj. Da ih koristimo samo u određenim slučajevima.
 7. Pravo na dobijanje kopije ličnih podataka koji se tiču ​​vas u strukturnom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu radi prenosa podataka trećoj strani. Također imate pravo zahtijevati od nas da vaše lične podatke izravno prenesemo drugoj strani (prenosivost podataka).
 8. Pravo na povlačenje vašeg pristanka koji ste nam dali radi obrade vaših ličnih podataka u bilo koje vrijeme. Imajte na umu da svako povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na privoli prije nego što ste je vi povukli.

Pravo na podnošenje žalbe

Prije nego što podnesete žalbu, trebali biste nas kontaktirati i ostvariti gore navedena prava propisana GDPR-om.

Sigurnost ličnih podataka

Mi u Imperea kompaniji imamo obučene i odgovorne zaposlenike i prepoznajemo važnost zaštite privatnosti i svih vaših ličnih podataka. U tu svrhu imamo odgovarajuće sigurnosne politike i koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kao što su anonimizacija, pseudonimizacija, šifriranje podataka, zaštitni zidovi, nivoi pristupa, nivoi ovlaštenja zaposlenika, obuka i periodične inspekcije.

Bilo koji partner koji ima pristup gore navedenim informacijama koristi ih samo u gore navedene svrhe. Podatke koje nam pružate dijelimo samo na načine opisane u ovim Pravilima.

Politika kolačića

Naša web stranica prihvaća upotrebu „kolačića“. To su alati koji se koriste za prikupljanje i analizu informacija potrebnih za funkcionalnost vaše web stranice.

Provođenje Uslova korištenja

Ovu je Politiku objavio Imperea 17/11/2020 i podliježe periodičnom poboljšanju i pregledu.

Sve promjene ove politike primjenjivat će se na informacije prikupljene od datuma objavljivanja revidirane verzije i na postojeće informacije koje posjedujemo. Korištenje naše web stranice nakon objavljivanja promjena podrazumijeva prihvatanje ovih promjena.

Za demo ili ponudu obratite se našem prodajnom timu.

Zanima vas šta Economico platforma može učiniti za vas i vaše poslovanje?

Kontaktirajte nas