Nazad

Jednostavan i brz proces kreiranja faktura i ponuda, sa centralizacijom prihoda i rashoda uz Economico Invoicing

Jednostavan i brz  proces kreiranja faktura i ponuda, sa centralizacijom prihoda i rashoda uz Economico Invoicing

Jedna od najčešćih aktivnosti poslovnih subjekata je zasigurno proces kreiranja faktura, ponuda, predračuna i računa koji su neophodni za pravilnu, sigurnu i uspješnu saradnju između partnera.
Iako proces sam po sebi ne izgleda toliko komplikovano, oduzima dosta vremena.

Sa ciljem rješavanja ovog problema sa kojim se susreću svi poslovni subjekti, platforma Economico u svojoj ponudi nudi modul Invoicing koji ubrzava i pojednostavljuje proces kreiranja potrebnih dokumenata, te interno praćenje kretanja prihoda i rashoda.

Modul Invoicing nudi mogućnosti:

  • jednostavnog i brzog kreiranja faktura i ponuda
  • slanja ponuda svojim kupcima i klijentima
  • internog praćenja prihoda i rashoda
  • objedinjavanja informacija o kupcima i klijentima na jednom mjestu
  • detaljnog praćenja troškova

Pored navedenog, Economico Invoicing nudi i nekoliko dodatnih mogućnosti kao što su direktno prevođenje faktura na engleski jezik i izvoz fajlova faktura i ponuda kao i automatsko izračunavanje svih potrebnih stavki i količina na dokumentima.

Platforma je razvijena u saradnji sa DataLab-om što omogućava jednostavnu integraciju sa poslovno-informacionim sistemom PANTHEON. Ono što je sigurno jeste da je Economico Invoicing jedini alat koji ćete ikada trebati za fakturisanje i koji će, uz povećanje produktivnosti, ubrzati i pojednostaviti vaše poslovanje. Platforma nudi i besplatan paket korištenja koji se može vidjeti na našem sajtu.